Skip to content

Fotavtryck till en ny början /Footprints of New Beginnings

Svenska reflektioner: Att gå Caminon. En resa mot sig själv för många. Att vandra mil efter mil i vackra omgivelser för att möta sig själv. Det inre rum många inte har lärt att hitta. Det är ofta en ny början att gå Caminon. Millioner pilgrimar har gått från från Pyreenerna till den yttersta punkten iContinue reading “Fotavtryck till en ny början /Footprints of New Beginnings”

Nytt år – eller är det? / New year – or is it?

Svenska reflektioner: Gott nytt år säger vi. Nytt år, är det verkligen det? Eller är det ännu en sak som blivit förvridet och ändrat för att få oss i obalans? När vi följer naturliga cyklus som ex. månens är det inte alls 12 månader. Det är 13. 13 har blivit olyckans nummer – men detContinue reading “Nytt år – eller är det? / New year – or is it?”

Monoliter – tecken på ny tid?/Monoliths – Signs of New Beginnings, of Great Awakening, or of the Great Reset?

Vad är monoliter? Monoliter – dessa konstiga “statyer” som har poppat upp i hela världen de sista månaderna – vad är de? Var kommer de ifrån? Och varför poppar de upp just nu? Till och med main stream media skriver om dem! Är de tecken på en ny tid? The great awakening? Eller är deContinue reading “Monoliter – tecken på ny tid?/Monoliths – Signs of New Beginnings, of Great Awakening, or of the Great Reset?”

En Ny Början – Tid att Vakna!/ New Beginnings – Time to Awaken!

En ny början, en tid att vakna… Vad vi trodde var normalt var inte normalt, och kommer aldrig mer vara normalt. Vi svenskar gillar normalt. Så i dessa dagar är det inte bara rädsla för virus och smitta, utan också för varandra, våra företag, och familjer. Innan var vi rädda för det okända. Nu ärContinue reading “En Ny Början – Tid att Vakna!/ New Beginnings – Time to Awaken!”

Coherence av ljud / The Coherence of Sound

Svensk summering: När vi går inom det arkeologiska fotavtrycket från antika världar känner vi, upplever vi, andas vi in den medvetna förbindelsen mellan det förflutna, nuet och framtiden. Inom existensens natur har varje sten, varje träd, varje berg och varje vattenhål ett liv har en vibration och det har en sång. De gamla och visaContinue reading “Coherence av ljud / The Coherence of Sound”

11 saker du nog inte visste om Tora/11 things you probably didn`t know about Tora

Svenska: “Tora Lora” som Ullis kärleksfullt kallar mig, är inte som alla andra. Jag har övergett mig till det faktum och har till och med blivit stolt över det. Så vem är hon, den där tjejen som ingen helt kan förstå och placera i ett bås? Jag tänker att nu är tiden inne för attContinue reading “11 saker du nog inte visste om Tora/11 things you probably didn`t know about Tora”

From Separation to Wholeness

English: As we mentioned earlier – including in the blog post Unfuckwithable from 27/9 – everything we do, write, and offer is aligned with our mission and our vision of a better and more loving world for all. Our work includes transforming unconsciousness into consciousness, and our shadows into our power (see all blog postsContinue reading “From Separation to Wholeness”

Från Separation till helhet

Svenska: Som vi nämnt tidigare – bland annat i bloginlägget från 26/9 – så ligger allt vi gör, skriver, och erbjuder i linje med vår mission och vår vision om en bättre och mer kärleksfull värld för de många människorna. Vårt arbete går bland annat ut på att  transformera omedvetenhet till medvetenhet. Våra skuggor  tillContinue reading “Från Separation till helhet”

To be Unfuckwithable

English: We like to “play” “find connections” with everything between heaven and earth. For example, the connection between the inner and outer realms. Or what the past, present and future have in common, etc. “Connecting the dots” is important for us to understand why we are as we are when we did not become asContinue reading “To be Unfuckwithable”

Att vara Unfuckwithable

Svenska: Vi gillar att ”leka hitta samband” med allt mellan himmel och jord. Till exempel kopplingen mellan det inre och yttre. Eller vad det förflutna, nutid och framtid har gemensamt etc. ”Connecting the dots” är viktigt för oss för att förstå varför vi är som vi är när vi inte blev som vi skulle somContinue reading “Att vara Unfuckwithable”