Skip to content

Demoniska Attacker/Demonic Attacks

Svenska: Härom natten vaknade jag mitt I natten av känslan av knivstick i ryggraden. Jag hade legat helt stilla och drömt om vårt Wholyland council. Smärtan var väldigt intens och jag kunde knappt andas. När tankarna vandrade till andra situationer försvann smärtan. När de kom tillbaka till vårt Wholyland council kom de igen. Jag undradeContinue reading “Demoniska Attacker/Demonic Attacks”

Holy Bok klubb/Holy Book club

Svenska: Idag vill vi dela en möjlighet med er som vi är extra glada och stolta över. I samband med vår bokrelease till Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything så har vi skapat en interaktiv bok klubb online. Vi vet att många ofta köper böcker som bara blir liggande olästa.Continue reading “Holy Bok klubb/Holy Book club”

Den 3:e av de sju dygderna – Kyskhet/ The 3rd of the seven virtues – Chastity

Svenska: Kyskhet – castitas (motsats till lusta) Kyskhet innebär temporär eller perpetuell sexuell avhållsamhet av religiösa, sexuella, hälso- eller moraliska skäl, i vid mening även efterlevnad av religiösa föreskrifter om sexuella handlingar och tankar. Absolut religiös kyskhet är ofta förbunden med ställningen som munk eller nunna, ibland med prästämbete. I västvärlden har termen blivit näraContinue reading “Den 3:e av de sju dygderna – Kyskhet/ The 3rd of the seven virtues – Chastity”

Generositet – de sju dygderna del 2/Generosity – the seven virtues part 2

Svenska: Generositet – liberalitas (motsats till girighet) Generositet är en personlig egenskap. Den generöse är frikostig i sitt givande till andra och ger utan förväntan om återgäldelse, och även om det innebär en personlig uppoffring. Wikipedia    Den rena generositeten Vår spontana reflektion om Generositet är att det i sig är en fin egenskap iContinue reading “Generositet – de sju dygderna del 2/Generosity – the seven virtues part 2”

Ödmjukhet – första av sju dygderna/ Humility – the first of seven Virtues

Svenska: Vad är det att vara ödmjuk? Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Besläktade begrepp är frid, anspråkslöshet och respektfullhet. Varken den kristna medeltida filosofin i Augustinus tappning eller den aristoteliska dygdeetiken anser dock att ödmjukhet är en dygd. Wikipedia Ömjukhet som svaghetContinue reading “Ödmjukhet – första av sju dygderna/ Humility – the first of seven Virtues”

New Theme – The seven Virtues!

English: After the theme about the seven deadly sins – to create balance and harmony – we now want to go into its opposite poles. So this new exciting theme will thus be about the seven virtues. What are they? The seven sacred virtues are the positive opposites or mirror properties of the seven deadlyContinue reading “New Theme – The seven Virtues!”

From Separation to Wholeness

English: As we mentioned earlier – including in the blog post Unfuckwithable from 27/9 – everything we do, write, and offer is aligned with our mission and our vision of a better and more loving world for all. Our work includes transforming unconsciousness into consciousness, and our shadows into our power (see all blog postsContinue reading “From Separation to Wholeness”

New f*cked up rules and restrictions around the world

English: Now, one month after our book release of Holy F * ck and Sacred Water in Sweden, Tora is back in restrictive Denmark. The chaos and restrictions in the world have since then increased even more. Last month when Tora came home she was met by soldiers on the train. The military emptied theContinue reading “New f*cked up rules and restrictions around the world”

To be Unfuckwithable

English: We like to “play” “find connections” with everything between heaven and earth. For example, the connection between the inner and outer realms. Or what the past, present and future have in common, etc. “Connecting the dots” is important for us to understand why we are as we are when we did not become asContinue reading “To be Unfuckwithable”

Our reflections on the seven deadly sins

English: We just want to stop for a moment and share our reflections on the theme of the seven deadly sins we have had recently. It has been incredibly interesting, informative but also depressing to see the Church’s ongoing preaching and programming. This programming, which began thousands of years ago, is still very much activeContinue reading “Our reflections on the seven deadly sins”