Skip to content

Lättja – den 7:e och sista dödssynden

Svenska: Lättja är inom kristendomens moraltradition (Latin: Acedia) en av de sju dödssynderna. Lättja förklaras ofta som lathet, likgiltighet eller passivitet. Motsatsen till lättja är flit. Ordet Acedia är latin och kommer från grekiskans Akedia som betyder “frånvaro av att bry sig”. Wikipedia   Lättja är den svåraste synden att definiera och kreditera som synd,Continue reading “Lättja – den 7:e och sista dödssynden”