Skip to content

Historia – är det sanning?/ History – is it the truth?

Svenska reflektioner: Historia. Hur mycket sanning finns det i historien, egentligen? Det är intressant att se hur olika historien ser ut beroende av var man bor och går i skola. Vi är många som älskar historia. Men det blir ännu mer spännande när vi också ser att det är inte bara en historia – StoryContinue reading “Historia – är det sanning?/ History – is it the truth?”

Kvinnor i Hans Historia/ The Feminine Presence in His-Story

Svenska Reflektioner Vi har pratat mycket om kvinnans roll genom tiderna i boken Holy F*ck and Sacred Water. Det som blir tydligt är hur kyrkan och de styrande männen inte bara skrivit vår historia – men också hur de utskrivit kvinnorna och deras kraft ur historien. Munkar tog bort alla kvinnor när de skulle skrivaContinue reading “Kvinnor i Hans Historia/ The Feminine Presence in His-Story”