Start

Hur kan jag följa med på resan?

Eftersom vår “tribe” är internationell – från hela världen – använder vi vår kreativitet och denna bloggen till att nå ut till er alla. Varje inlägg kommer därför att vara skrivna på både svenska och engelska. Flera gånger i veckan!

På detta sätt kan vi inspirera fler Unfuckwithables globalt. Citat eller utdrag från boken kommer inte vara på svenska… 😉

Välkommen ombord – där vi alla kan mötas!

How can I join this journey?

As our tribe is international – from all around the world – we use our creativity and this blog to connect with you all. Each post will therefore be written both in Swedish and English. Several times a week!

With this we can inspire more Unfuckwithables globally! Quotes and extracts from the book will not be translated to Swedish. 😉

Welcome onboard – where we all connect!

Vad är Unfuckwithable?

Ordet unfuckwithables betydelse har växt fram i skrivande processen av Holy F*ck and Sacred Water. För oss handlar unfuckwithable om att stå i sin egen kraft, att ta fullt ansvar för det liv vi vill ha, samt att ha friheten och modet att säga och leva sin egen sanning.

Vi älskkkkarrrrrrr vara unfuckwithable… Det är något vi tränar på varje dag. Att inte bry sig om vad andra tycker, säger eller gör. Att inte ta livet personligt eller för allvarligt. För att lätta upp, skratta och inte ge ett f*ck. Och ändå, bry sig, älska och känna – mycket ….

What is Unfuckwithable?

The meaning of the word unfuckwithable has emerged and embodied in the writing process of Holy F *ck and Sacred Water. For us, unfuckwithable is about to stand up for our own power, taking full responsibility for the life we want, and have the freedom and courage to say and live our own truth.

We loveeeeeeeeeee being unfuckwithable. It is a daily practice. To not care what other people think, say or do. To not take life personally or too seriously. To lighten up, laugh and don’t give a f*ck. And yet, care, love and feel – a lot….

 

Vision

Vår vision som Unfuckwithables är att höja det individuella/kollektiva medvetenheten för att vi kan öppna upp och transformeras till villkorslös kärlek. Som transformerande Life Designers tror vi på äkthet, helhet och allas inneboende godhet och gudomlighet.

Oavsett hur f * cked up saker verkar, finns det alltid en ren gnista från källan i alla levande varelser. Det är dags att ta fram den rena gnistan. Vi vill verka för att återförena dig till det som redan finns i dig, inklusive vad du än känner, oavsett i vilken form eller intensitet. Allt som är, finns redan i dig och det är ditt att ta ansvar för.

Följ med på livets resa via vår blog för att upptäcka nya perspektiv på livets stora frågor och vad som händer i världen enligt våra ögon….

Vision

Our Vision as Unfuckwithables is to raise our individual/collective consciousness so we can open up and transform into unconditional Love. As Transformational Life Designers we believe in the pureness, holiness and the Godness and goodness of all.

No matter how f*cked up things seem, there is always a pure spark of Source in all living beings. The time has come to bring that spark forth. We want to be at service to reconnect you with what already exists in you, including whatever you might feel, no matter in what form or intensity. It’s already there in you, and it’s your responsibility to handle.

Join us on the journey of life via our blog to explore new perspectives on the big questions of life and what is going on in the world through our eyes….

 

“The silence is broken! The timing of this wonderful book is so significant. The “damned witches” are rising and claiming their powerful Magic! The divine feminine in its glory is radiating through every page.

I was deeply moved by the authenticity, the intensity and magic of the words, the daring of the authors revealing their truth through deep wisdom and personal experiences, thus the courage of being totally open and vulnerable. The wisdom makes such sense and the insights are presented in a beautiful, refreshing, logical and comprehensible sequence. Our dormant Codes are for sure being reactivated! Congratulations dear Goddesses!”

  • Sólrún Bragadóttir, Sound Magician