Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Tora – Vi är alla Ledare!

 

 

Kapitel av Tora Zophia Silverhøj

 

Vi är alla ledare!

 

Vi är alla ledare i våra egna liv. Det är en sanning som kan vara svår att acceptera då vi vuxit upp i en tid där mycket ses som samhällets eller vår uppväxts fel och ansvar. Många av oss har mist mycket av vår egen kraft och blivit offer för omvärldens val och omständigheter. Jag var en av dem.

Jag växte upp i ett litet skånskt samhälle på 70- och 80-talet. Redan som liten upplevde jag utanförskap och hade svårt att förstå spelreglerna. I min värld har det aldrig gett mening att tävla mot andra, vinna över andra eller trycka ner andra för att verka stark och ha makt. Att några vinner och andra förlorar har ofta väckt frågan inom mig: Varför?

Vi är tvingade att försöka passa in och verka normala. Om inte ska de nog hitta en diagnos eller något annat spännande för att konformera oss. Normal och lagom – det är idealet. Jag växte med andra ord upp till att uppleva att jag var missanpassad, fel, inte bra nog och en evig förlorare. Och så otroligt ensam. Det gjorde att min inre röst – som någonstans visste att livet var så mycket mer än så – tog mig på en inre och yttre resa mot ett lyckligt liv. Min smärta tvingade mig att lära mig hur livet kunde vara uthärdligt.

Jag flyttade som 19-åring till USA och har under årens lopp bott i många länder och städer i sökandet efter lyckan. Jag har utbildat mig halva livet och arbetat med allt från att städa till att vara lektor på en högskola. Jag sökte kärleken i andra, för jag trodde att om andra älskade mig var det bevis på att jag var värd att älska.

De flesta av oss har inte lärt oss att det är det omvända. När vi älskar oss själva och det liv vi har ändras omvärlden. När vi inte känner oss värdiga kärlek och lycka, så mister vi vår kraft. Vi mister kontakten med vår sanning. Vår inre kontakt med oss själva – med vårt unika jag – kan både ifrågasättas eller falla i glömska. Vi lär oss vad som är sant och falskt för ”alla”, och det ändras gång på gång. Ny forskning hit och dit motsäger varandras resultat beroende på vems perspektiv och pengar som styr forskningen. Objektiv sanning, kallas det. Men är det överhuvudtaget möjligt att vara fullt objektiv?

Inom kvantfysiken menar man att det inte är så. Allt filtreras och skapas genom våra egna glasögon. Världen ser blå ut om glaset är blått. Det är logiskt. Trots det är de flesta inte medvetna om hur våra egna glas ser ut. Resultatet blir ännu mera förvirring. Är världen gul, grön eller blå? Eller svartvit?

Förvirringen och de motsägelsefulla experternas forskningsresultat och råd bidrar till att vi mister kontakten också med vår intuition. För hur kan vi veta vad vår intuition säger oss när vi inte känner oss själva och vad våra kroppar kommunicerar? Vi lägger våra liv i omvärldens händer. Vi försöker anpassa oss till samhällsreglerna så gott vi kan. Men hur kan vi känna oss bra nog när fundamentet vi försöker passa in i är så korrupt och begränsat? Vi märker i vår kropp och själ att saker känns ”fel”, samtidigt som vi känner oss maktlösa som individer. Hur kan man stå upp mot system som dominerar hela världen? Maktlösheten skapar en passivitet, eftersom det är svårt att agera utan klarhet och känsla av empowerment.

Vi går i skolan och lär oss samma saker som alla andra. Vi kanske vidareutbildar oss till det vi känner till. Jag blev frisör, då både faster och farmor var det. Inte för att det var min stora dröm, men för att jag ju skulle bli något och inte orkade plugga mer. Det var först när jag flyttade till San Francisco som jag kunde frigöra mig lite från de roller jag påtagit mig som barn. Det är en mycket lång resa, som aldrig når en slutstation.

 

Hur kan vi börja leda mer feminint och leva vårt liv fullt ut?

En del av resan som det innebär att leva ett lyckligt liv i vår fulla potential är att börja väcka de oändliga möjligheter som både ligger inom och omger oss. I en värld av oändliga möjligheter bestämmer vi vilka potentialer vi vill tro på och reaktivera inom oss. De ligger där latent och bara väntar på att vi återaktiverar dem. Vi är skaparna av våra liv. Frågan är, är vi är villiga att ta det fulla ansvaret för det?

Personer som lever en högpresterande livsstil känner till att vår fysiska hälsa, vårt emotionella välbefinnande, högre syfte och effektivitet är avgörande för att trivas i livet. Att ha en högpresterande livsstil kan hjälpa oss att vara mer medvetna, friskare och ha ett meningsfullt och givande liv.

 

We all want to be high performing in every area of our lives. But how? Which habits can help you achieve long-term success and vibrant wellbeing no matter your age, career, strengths, or personality? To become a high performer, you must seek clarity, generate energy, raise necessity, increase productivity, develop influence, and demonstrate courage.

Brandon Burchard

Feminint Ledarskap

Feminint ledarskap handlar för mig bland annat om att ta tillbaka vår inre kraft och leva ett holistiskt högpresterande liv (på engelska: empowered), ett liv där vår inre värld – inklusive vårt hjärta och vår själ – styr våra val. Där vi blir högpresterande experter i våra egna liv och inte försöker manipulera och projicera vår vilja och sanning på andra. Vi respekterar att alla har en unik röst, en livskraft, sanning och verklighet. Därför handlar feminint ledarskap mer om att samskapa en bättre och mer balanserad värld än att styra andra (vilket kan ses som det gamla maskulina ledarskapet).

Ett bra exempel på feminint ledarskap i organisationer i praktiken är företag som har skapat stor tillväxt, vinst, fått gladare och friskare medarbetare genom att låta alla medarbetare bli ledarutbildade och skapa team som arbetar inom de områden som är deras passion. Genom att komplettera varandras styrkor och svagheter, och att alla får ansvar för sitt område, skapas möjligheter för alla att kunna växa och finna mer glädje. När vi går ifrån ett top-down-system till en mer ”platt” organisation – där alla får vara ledare – omfamnar vi ett mer feminint ledarskap ute på arbetsmarknaden.

Feminint ledarskap har inget med kön att göra. Vi har alla maskulint och feminint i oss. Feminina drag ses ofta som omsorgsfulla, vårdande och fridfulla som i den mörka yin-energin. De maskulina dragen är ofta mer aktiva, målinriktade och fokuserade, i form av den ljusa yang-energin. Vi har alla yin och yang i oss. Frågan är om de är i balans.

I stora delar av den västerländska världen har det maskulina värderats högst, vilket också aktiverar vår vänstra hjärnhemisfär mer. I stora delar av den österländska världen är de feminina värderingarna prioriterade, historiskt sett, vilket har aktiverat mer av den högra hjärnhemisfären. Och om vi har en så obalanserad värld och ett så obalanserat själv, hur kan vi komma i balans och leva ett lyckligt liv? Det är frågan jag vill försöka svara på senare i detta kapitel, utifrån mitt eget perspektiv som jag kallar life intelligence eller, på svenska, livsintelligens.

Att vara medveten om olika perspektiv på livet kan hjälpa oss att förstå varför vi är som vi är, hur vi påverkas och vad som krävs för att förändra saker som håller oss tillbaka i livet på personliga, relationella, kollektiva och globala nivåer. Vi har kommit till en punkt då vi inte längre kan se på allt lidande, all smärta och separation i världen. Ingen mer stress och press i en värld där de flesta tycker att de inte är tillräckligt bra som de är. Nu är tiden inne för att kliva in i våra superhjältedräkter och bli de ledare vi kom för att vara – kvinnor som män.

Vi föddes för att leva livet fullt ut. Det är vår födslorätt och vår medfödda natur. Det största problemet är att vår livskraft blir dämpad om och om igen – vi lagras med fler och fler program tills vi glömmer vilka vi är. Vi är som programmerade datorer! Vi lever som om ljuset har dimmer på låg nivå, på grund av påverkan från samhälle, familj, skola, kollektivt medvetande etcetera. Det finns även program som påverkar oss från universum och jordens syfte i ett större perspektiv. Hur mycket vi lyser filtreras genom alla dessa lager.

Jag läste en gång om en undersökning där de mätte vår livskraft i elektricitet. En människas energi skulle kunna generera ström till hela Manhattan i fyra dygn! Det är dags att ta bort dessa filter och gå in i vår fulla potential, kraft, unika geni och lysa upp världen.

Det finns studier som visar att vi har mycket större potential än vi tror. NASA satte forskarna Land och Jarman till att skapa ett enkelt test som skulle ge dem möjlighet att effektivt mäta den kreativa potentialen hos deras raketforskare och ingenjörer. Testet kunde tillämpas på alla åldersgrupper, så forskarna samlade en stor grupp barn mellan 4 och 5 år och bestämde sig för att mäta deras genipotential. Av de 1600 barn som gjorde testet, hade 98 % av dem geninivå! Forskarna gjorde testet till en longitudinell studie, och gav samma grupp barn samma test fem och tio år senare. Resultaten hade efter fem år snabbt minskat till bara 30 % och efter ytterligare fem år till 12 %. De utförde samma test då dessa barn var vuxna – då var resultatet att mindre än 2 % fick poäng på geninivå!

Vad är summan av kardemumman här? Vi är födda som potentiella genier, men fördummas för att passa in i Jante-världen. Kanske är det då inte så konstigt att så många mår dåligt, är olyckliga, stressade, deprimerade och flyr från livet med alkohol, droger och även elektronik. Och vi tror att det är fel på oss!

 

Vad är då livsintelligens?

Livsintelligens (LI) är ett ”ramverk” som är utformat för att främja utvecklingen av mänskligheten genom en förståelse för oss själva, varandra och planeten. Det är ett holistiskt sätt att balansera och växa i alla områden av livet, genom att skapa medvetenhet och använda de naturliga (och ett konstgjort) system vi är en del av i form av nio olika intelligenser (som kommer att förklaras senare).

Livsintelligenssystemet skapades för att stödja och ge oss möjlighet att leva i balans och uppleva sammanhang mellan kropp, sinne, hjärta och själ, genom tid och rum, så att vi kan leva ett lyckligt, meningsfullt och friare liv utifrån vår unika fulla potential.

Målet med livsintelligens är att skapa ett guidningssystem som är anpassat till den naturliga processen för utveckling snarare än en metod för inlärning. Vi växte upp med ett skolsystem som utformades för att stödja en industriell ekonomi som värderade lydnad, konformitet och minsta nödvändiga utveckling. Passion, nyfikenhet och vetgirighet passade inte in i den formen. Tacka vet vi normal lagomhet, där alla passar in i samma mönster!

Det feminina ledarskapet är för mig att leva livsintelligent. När vi lever livsintelligent skapar vi klarhet, effektivitet och empowerment så att vi kan lita på vad som är de mest omsorgsfulla valen för allas bästa.

Det naturliga sättet att lära är att följa vår nyfikenhet och att utforska den. När vi följer vår nyfikenhet väcks vår passion och glädje, vilket skapar ett mer ”givande” sätt att närma oss livet. Jämför det med ett begränsat och bristande perspektiv, som lägger stockar och stenar i vägen för flödet i vårt liv. Ett perspektiv där självtvivel, brist på förtroende för andra och oss själva gör att vi dämpar vår livskraft och glädje över att finnas till.

Genom att erkänna, framkalla och förstärka enskilda individers unika intelligenser och möjligheter ges vi möjlighet att växa på ett sätt som passar vår unika design, som kan förbereda nästa generation för en snabbt föränderlig värld som skriker efter vår uppmärksamhet. Om de nio intelligenserna reaktiveras inom oss och om utrymme, tid och resurser tillhandahålls, är en underbar värld ett oundvikligt resultat för framtiden.

 

Lev lyckligt genom ett livsintelligent, omfamnande feminint ledarskap

Idag har vetenskapen kommit fram till att lyckliga människor skapar sig ett liv i balans, där de bland annat tränar, mediterar, är tacksamma och närvarande. För att vara lycklig är det fördelaktigt att fokusera på alla våra personliga intelligenser. Om vi då tar lycka och välmående till en ny nivå och intar ett livsintelligent perspektiv, där vi famnar det feminina ledarskapet – var går gränserna då?

Låt oss gå igenom de nio intelligenserna.

 

Kroppsintelligens (BI)

Lycka kan reaktiveras när vi har en hög kroppsintelligens (body intelligence) genom att exempelvis fokusera på att ära vår kropp med fysisk aktivitet och att äta hälsosamt. En hög kroppsintelligens refererar till hur medvetna vi är om vår kropp, vad vi vet och vad vi faktiskt gör för och med vår kropp. Det handlar om att lära oss att använda kroppens medfödda intelligens.

Kroppen är en levande spegel som reflekterar ditt sinne, dina känslor och din själ. Kroppen kommer också ihåg allt den har upplevt och håller därför kvar medvetandet av det förflutna i cellerna, inklusive tidigare sår och trauman – därav kallat cellminne. Genom att vara medveten om kroppssignaler, förmågor och gränser hjälper du till att förhindra stress. Hjälp din kropp att läka genom att ge den kärlek och respekt. När vi ärar kroppen är den frisk och glad. Så enkelt och svårt är det …

 

När vi famnar feminint ledarskap ärar vi kroppen och lyssnar på dess signaler.

 

Emotionell intelligens (EI)

Lycka kan reaktiveras med en hög emotionell intelligens (emotional intelligence). När vi har en hög emotionell intelligens är vi i kontakt med våra egna känslor, vet vad vi känner och när vi känner det. När vi har utvecklat vår emotionella intelligens ökar vi vår medkänsla, vilket hjälper oss att ha bra relationer.

Det finns en anledning till att vi har känslor. De guidar oss, de berättar för oss hur vi känt inför vad vi upplevt tidigare. Känslor baserar sig nämligen på tidigare erfarenheter. Genom att undertrycka våra känslor förlorar vi våra inre guider och accepterar saker som är oacceptabla. Vi står fast i det förflutna och blir därmed maktlösa i framtiden. När vi förlorar kontakten med våra känslor förlorar vi kontakten med oss själva. Vi känner oss inte sedda, accepterade eller älskade för dem vi är, för vi har inte en medveten kontakt med vem vi är. Det skapar lidande i oss. Därför vill vi känna oss lyckliga – hela tiden.

Men lycka är inte ett permanent tillstånd. Känslor kommer och går. Genuin lycka kommer när vi kan omfamna alla känslor utan att identifiera oss med dem och tro att känslorna visar om vi är värdiga lycka och kärlek eller inte.

Alla känslor är bra – de är där för att guida oss. Det är vårt motstånd mot vissa känslor som får dem att kännas dåliga.

Vrede och ilska kommer till exempel ofta på grund av att vi undertrycker vår passion, när vi känner oss maktlösa och inte lever det liv vi drömt om. När vi tar små steg mot att leva ut vår passion, eller mot att komma i kontakt med vår passion igen, står vi inte bara i vår kraft, vi projicerar heller inte vår ilska på omvärlden. Vi kan låta andra leva sitt liv, för vi lever vårt.

Att vara emotionellt i balans betyder inte att vi aldrig upplever upp- och nedgångar. Tvärtom, det är en del av livscykeln. Det är motståndet mot nedgångarna som skapar smärta och lidande. När vi upplever saker som vi definierar som negativa eller smärtsamma är vår utmaning att lita på att det finns en mening och möjlighet i det. Det kommer upp för att läkas och bli omfamnat. När vi omfamnar våra känslor transformeras de automatiskt. Därför är nyfikenheten en stor nyckel till lycka.

För att skapa utrymme för högre vibrationer, till exempel glädje, kan vi behöva dyka in i sorgen och gråta ut. Det skapar ett tomt utrymme som vi sedan kan fylla med lycka.

 

När vi famnar feminint ledarskap tar vi ansvar för våra känslor, projicerar dem inte på andra och kan skilja på vad som är våra och andras känslor.

Sinnets intelligens (MI)

Lycka kan reaktiveras med en hög sinnesintelligens (mind intelligence) genom att fokusera på drömmar och visioner, omprogrammera, använda strategier, empowered-tänkande, kunskap och perspektiv. Mental intelligens och IQ definieras ofta som ”hur” i hjärnan, den logiska och rationella delen. Det begränsade sättet att använda vår hjärna är en stor anledning till att vi inte lever vår fulla potential. Sinnets intelligens är ett mer holistiskt och balanserat sätt att använda vårt sinne, vår mentalitet, vår hjärna och våra tankar. Istället för att säga att verkligheten är det vi ser och tänker utmanar vi den tron och går in i en oändlig verklighet där allt kan upplevas som verkligt – om vi tror på det. Vad händer om det som vi kan se eller tänka, är det som vi har skapat som verklighet? Och om vi genom att förändra vårt sätt att se och tänka på något, förändrar denna sanning? Nu blir livet mycket roligare …

Ju mer vi expanderar våra perspektiv, ju mer öppna, medvetna och balanserade vi är i kropp, sinne, hjärta och själ, desto mer reaktiverar vi vår hjärna och vårt DNA. Båda våra hjärnhemisfärer blir synkroniserade och integrerade. Vi använder inte bara vänstra eller högra hemisfären, utan båda, som tillsammans skapar en synergieffekt större än helheten.

För att kunna ändra vårt perspektiv på saker och se dem från olika vinklar, måste vi använda hela vårt sinne. Ett första steg för att bli medveten kan vara att få ny kunskap. Vi kan inte ändra vad vi inte är medvetna om. Så genom att bli medvetna om de begränsningar och blinda fläckar som vårt sinne har kan vi utöka vårt perspektiv.

Som ledare kan vi använda vår nyfikenhet, öppenhet och reflektion över våra egna perspektiv genom frågor som:

 

Var har jag fått den sanningen om verkligheten ifrån?

Varför tror jag på det?

Varför tror andra på något annat?

 

Det öppnar inte bara upp vår egen värld och vår egen djupare sanning, utan kan skapa mer medkänsla och sympati för andras syn på världen. Vi behöver inte ha rätt eller fel. Vi behöver ha fred och det kan skapas när vi har full respekt för varandras syn på världen.

 

När vi famnar feminint ledarskap ärar vi varandras sanning och är modiga nog att förändra vårt perspektiv på livet.

Andlig intelligens (DI)

Lycka kan reaktiveras när vi har en hög andlig intelligens (divine intelligence) genom att meditera, vara närvarande och ha kontakt med vår högre kraft/ande.

Vad är andlighet då? Vissa säger allt som är meningsfullt, kärnan i godhet, sanning och skönhet. Anden är själva kärleken – den ovillkorliga, utan begränsning och bortom beskrivning. Anden är att ta kärnan i de flesta religioner och trosriktningar – kärlek, fred och ljus – och att kasta ut resten. Vi kan säga att anden är liktydig med Gud, medvetande, enhet, universum, helig ande och så vidare.

Människor med hög andlig intelligens har en inre ro, tillit till en större mening med allt, upplevelse av enhet med allt och alla och lever efter de universella lagarna.

Medveten andning är i praktiken ett sätt att komma i kontakt med anden.

 

När vi famnar feminint ledarskap lever vi ett liv där vi litar på en högre makt och mening med allt.

 

Hjärtats intelligens (HI)

Lycka kan reaktiveras med hög hjärtintelligens (heart intelligence) genom att vara i kontakt med vår själ, vara tacksam, snäll och hjälpsam. Hjärtats intelligens handlar om våra individuella unika själar – våra egna värderingar, visioner, syfte och mening i livet, våra förbindelser och relationer till andra, vår kreativitet och lust etcetera.

Det enklaste sättet att skilja mellan andlig intelligens och hjärtats intelligens är att titta på agerandet. Andlig intelligens har huvudfokus på det högre medvetandet vi alla har, att vi alla är en, för att acceptera vad som är och att leva i nuet. Hjärtats intelligens har sitt huvudfokus på vårt inspirerade agerande, att göra skillnad i världen, att tjäna andra, att hjälpa, att ha en win-win-mentalitet och att känna medkänsla och empati för andra.

 

Hjärtat är bandet mellan vår andlighet och vår mänsklighet.

 

Hjärtats intelligens är det vi använder för att utveckla vår längtan efter och kapacitet för mening, vision och värde. Den ligger till grund för det vi tror på, vilken roll våra tankar och värderingar spelar i våra handlingar och den form vi ger våra liv. Med andra ord, det som ger oss mening och konsekvens i livet.

Hög hjärtintelligens kan ses hos människor som är mycket medvetna, flexibla, anpassningsbara och har styrkan att arbeta mot strömmen. Dessa människor kan hantera kriser och smärtsamma erfarenheter och vända problem och nackdelar till möjligheter och gåvor av lärande och utveckling. De kan se sammanhang mellan separata saker och söka svar på liv och mening. De blir inspirerade av visioner och värderingar, vilket gör dem till stora ledare och inspirationer för andra. Brist på mening – vilket människor med låg hjärtintelligens tenderar att ha – kan ge en känsla av tomhet, som skapar stress och kan utveckla både fysiska och psykiska problem.

Hjärtats intelligens handlar om vem vi är och varför vi är här. Att leva ett hjärtcentrerat liv kräver mod, ärlighet, uppriktighet och en vilja att vara sårbar inför sig själv och andra.

Massor av människor reaktiverar sin andlighet och hjärtats kraft genom att meditera, utöva yoga, vara i naturen eller utföra kreativa saker som målning, dans, teater eller sång, beroende på intresse. Och det viktiga är att vi prioriterar att ta oss tid att göra saker vi älskar, inte hur eller vad vi gör.

När vi famnar feminint ledarskap lever vi ett meningsfullt liv och sprider glädje till vår omgivning.

Naturens intelligens (NI)

Lycka kan reaktiveras med en hög naturintelligens (nature intelligence). Naturens intelligens handlar om miljöfrågor, att använda naturen för att må bra och att vara jordad, varför det är viktigt att tänka på hållbarhet, använda ekologiska och rättvisa produkter och så vidare.

Vad vi kan uppleva genom att reaktivera vår naturintelligens är en större känsla för samband med vår omgivning – både i när och fjärran. Vi blir synkroniserade med naturens tempo och cykler när vi är i kontakt med den. Våra kroppar kan läka när vi går barfota i gräset eller på stranden. När vi respekterar djur och natur på samma sätt som människor ger livet mer mening. Naturintelligens kan hjälpa oss att känna oss mer balanserade, hela och att minska känslor av separation, ensamhet och alienation, vilket skapar plats för mer lycka och inre frid.

 

När vi famnar feminint ledarskap tänker vi på våra barns och jordens framtid.

 

Rymdens intelligens (SI)

Lycka kan reaktiveras med en hög rymdintelligens (space intelligence). Rymdintelligens kanske låter lite ”spaced out”, men allt skapas i rymd. Vi har fysisk rymd runt oss, emotionell rymd inom oss, rymd i tanke, kropp, hjärta och själ. Det finns rymd i vår historia, där ute i vår galax och i universum. Rymd är vad vi främst består av! Det är en ödmjuk upplevelse att veta att allt vi har – vänner, kontor, bil, vårt själv och allt annat i detta otroligt stora universum – nästan (till 99,9999999 procent) är helt tomt utrymme. Så varför lär vi oss inte om de potentialer som ligger i rymd och tomrum? Allt skapas från och i ett tomrum. Det är så planeter blir till, barn – allt!

Rymdintelligens handlar också om att se de större planetariska, kosmiska och energiska effekterna på oss. Många kan till exempel inte sova vid fullmåne. Varför ignoreras och/eller döms dessa påverkningar ut av vårt samhälle som spirituell humbug? När månens kraft påverkar ebb och flod – hur kan det då vara omöjligt att det påverkar våra små kroppar?

 

När vi famnar feminint ledarskap inser vi att potentialer ligger i rymden och bara väntar på att bli väckta.

Tidsintelligens (TI)

Lycka kan reaktiveras med en hög tidsintelligens (time intelligence). Tidsintelligens är vårt förhållande till tid, anor, vår historia, det förflutna och vår framtid. Ny vetenskaplig forskning har visat att trauman från våra förfäder, minst sju generationer tillbaka, ligger i vårt DNA och påverkar oss idag. Som tur är har vi kraften att ändra på detta och vi kan därmed förändra inte bara vår framtid utan även våra barns.

Vi lever oftast i en linjär verklighet. Allt i vår omgivning är uppdelat i tidsfickor. Vi har en 24 timmars tidsram som vi lever efter dagligen. Det är intressant när vi börjar spela med tidsintelligens som en flerdimensionell upplevelse, för då kan vi till och med böja tid. Tiden är inte statisk, den är flexibel och subjektiv. Tänk till exempel på hur långsamt tiden går när vi väntar på något, och hur fort den går när vi har roligt. Jag har lekt med detta fenomen i många år och saker som normalt tog kanske två timmar blev gjort på halva tiden. Lek med tanken!

Tidsintelligens handlar också om att förstå vår historia. Det är kraftfullt att förstå hur vi som människor påverkas av vår kultur, religion, historia och våra anor genom tiderna. Och hur subjektiv vår historia är. När jag läser i danska skolböcker om vad som hände i krigen mellan Sverige och Danmark är historien – som kallas fakta – helt annorlunda den i de svenska historieböckerna. Vem har rätt och vem har fel? Om sanningen ska fram har alla rätt och fel – för sanningen är subjektiv. Genom att vara mer tidsintelligenta kan vi ta tillbaka vår kraft och vara dem som skapar framtidens historia.

 

När vi famnar feminint ledarskap är vi medvetna om subjektiviteten i vår tidsuppfattning och historia. Feminint ledarskap är att ta tillbaka vår kraft för att skapa en ny historia och värld där alla vinner.

 

Innovativ teknisk intelligens (ITI)

Lycka kan reaktiveras genom medvetenhet om hur den innovativa tekniska intelligensen (innovative technical intelligence) kan stödja oss. Innovativ teknisk intelligens ger oss de tekniska verktygen, såsom cyklar för träning, datorer för att få ny kunskap, hålla kontakt med vänner och så vidare. All teknik är skapad med ett syfte. Till exempel skapades sökmotorer för att sortera massiva datamängder online. Det gör att vi kan utbilda oss i allt, när vi vill och hur vi vill. Teknik kan skapa frihet.

Människor kan inte konkurrera med artificiell intelligens och vi måste hitta sätt att arbeta med den, att använda vår kreativitet och mänsklighet för att göra oss annorlunda än maskinerna, istället för att försöka vara som dem. Ju mer hela människor vi är, desto mer genipotential kan vi reaktivera. Det är när vi inser att vi är kreativa innovatörer, som använder AI och ITI som ett verktyg för planetens utveckling, som vi tar tillbaka makten.

Hög innovativ teknisk intelligens handlar därför om hur vi bäst kan använda AI, maskiner och teknik för att skapa en bättre värld, inte hur de används för egen vinnings skull. Men också för att skapa medvetenhet om vilken teknik som finns och används idag som inte tjänar ett högre syfte för allas bästa. NASA har en teknik som används för att rengöra och rena luften på internationella rymdstationer, som nu patenterats för att göra glödlampor. Resultatet är att vi nu kan ha glödlampor som renar luften i våra hem. Detta är kraften i ITI! Vi kan vända det vi gjort orätt mot denna planet.

 

När vi famnar feminint ledarskap använder vi människans kreativitet och stora hjärta till innovativa tekniska uppfinningar för att återskapa en bättre värld.

 

Livsintelligens (LI) sker när hela blomman blomstrar. De nio intelligensbladen i blomman hjälper oss att se världen och oss själva från olika perspektiv. Lycka och skönhet skapas av den växande kraften i hela blomningen. Vår uppgift är att se och uppleva den – både i oss själva och runt omkring oss.

När vi famnar feminint ledarskap

Det var först när jag började stå i mitt personliga feminina ledarskap, där min intuition, inre röst och de universella lagarna guidade mitt liv, som självkärleken och lyckan slog ut i full blomning.

 

  • Jag upptäckte att även om jag bodde i paradiset i Costa Rica kunde jag inte fly från mig själv. Jag var tvungen att omfamna alla mina sidor – ”bra” som ”dåliga” – för att kunna vara lycklig, oavsett var jag bodde. Jag följer ju med flytten oavsett vart …

 

  • Jag upptäckte att min kropp kunde hela sig själv från en autoimmun sjukdom när jag lyssnar på den. Och smärtan gör sig påmind när jag stressar eller inte har balans i livet. Jag kan nu använda kroppen som en guide.

 

  • Jag utforskade hur ett förlorat barn kunde öka min kärlek för allt och alla när jag omfamnade min smärta och sorg istället för att fly ifrån den. Lärdomen kom att ett krossat hjärta faktiskt är en stor gåva, när man ser tillbaka på händelsen och lär av den.

 

  • Jag lärde mig att jag väljer själv hur jag ser på min livspartner och make. Han kan vara världens vackraste och underbaraste eller fulaste och största idiot beroende på vilket perspektiv jag ser honom från. Jag väljer perspektiv – vilket glas jag har i glasögonen. Men också att han aldrig kan göra mig lycklig. För det är mitt jobb och mitt ansvar. Vi kan vara lyckliga tillsammans eller välja bort varandra, men inte göra varandra lyckliga.

 

  • Jag har arbetat på att låta mina barn lära sig det de tycker är spännande, i sin egen takt, och integrera lärande i vardagen istället för att sitta i en skolbänk. Vi bor nämligen i Danmark där man får ha hemundervisning. Vi reser världen runt med barnen för de ska uppleva den, istället för att läsa om den. De lär om historia, kultur, geografi, konst, språk och så vidare – för att de älskar det, inte för att de måste. De vet att de kan göra och arbeta med vad de vill, om de är villiga att utföra arbetet för att nå sina mål. ”There is no such thing as a free lunch”, som det heter …

 

  • Jag arbetar som entreprenör med saker jag brinner för, som känns meningsfulla och som ger mig glädje. Upplever jag inte en högre mening och passion för det jag gör – så ändrar jag det. Det innebär inte att jag bara ger upp och slutar när livet inte går som jag vill. Det betyder att jag lyssnar på varför jag gör det jag gör, vilken del av mig som driver mig – ego eller hjärta?

 

  • Jag har lärt mig att det inte är min uppgift att klura ut hur saker och ting ska hända. Mitt jobb är att ha starka intentioner om hur jag vill känna och leva mitt liv – mina mål. När vi placerar oss själva lite vid sidan av, litar på att universum ”got our backs” och agerar på det som känns spännande och expanderande så blir det full fart framåt, ett steg i taget.

 

  • Jag har äntligen lärt mig att livet inte är linjärt och att allt inte bara ska flyta på framåt. Livet går i cykler och skiftar mellan att stå stilla och samla kraft, gå djupare och därefter uppåt. Även när vi tror att vi står stilla eller går bakåt, går livet egentligen framåt. Livet är som ett gummiband – vi måste dra tillbaka det, samla kraft innan vi släpper taget och flyger framåt. Vågar vi inte dyka ner i mörkret (dra tillbaka gummibandet) så kommer vi heller inte så långt fram i ljuset. Mörkret är våra skuggsidor, det omedvetna, reflekterande och feminina. Mörkret är vår vän. Vi är yin och yang. Livet består av polariteter.

 

  • Jag har lärt mig att livet är för kort för att inte njuta av det. Vi är här för att leva livet fullt ut, här och nu, inte när vi går i pension. Jag behöver inte gå i pension – mitt drömliv är här och nu. Jag gör det jag drömmer om. Jag skapar mitt liv runt mina drömmar så att de kan manifestera sig. Jag väntar inte på att livet ska hända för mig. Jag tar ansvar för att skapa det liv jag vill ha. Du är din egen ledare i ditt liv. Du är den du letat efter hela ditt liv.

 

I feminint ledarskap tar vi ansvar för att göra världen till en bättre plats genom att påminna varandra om vikten av den inre kontakten – att älska sig själv och njuta av livet och ge det vidare till sin omgivning. Det handlar inte om vad vi gör – det viktiga är hur vi närmar oss och omfamnar oss själva och omvärlden.

Vi måste komma ihåg att allt vi ser kommer att filtreras av vårt eget perspektiv. Om vi tar bort våra glasögon och istället fokuserar på vad som finns bakom dem, ser vi att vi är mycket mer lika än vi tror. När allt kommer omkring är vi alla människor, med unika och mer eller mindre galna perspektiv.

Studier visar att brottslighet och våld minskar när människor samlas och fokuserar på känslor av kärlek, fred och medkänsla. Det behövs bara att 8 % av en befolkning har en viss medvetenhet för att kunna påverka medvetenheten hos resten av hela befolkningen. Tillsammans kan vi göra skillnad!

När du mår bra kommer det att påverka människorna runt dig. Återfå din kraft, låt inte ”dåliga” saker som händer i världen avgöra hur du känner eller agerar. När du tar ansvar för naturen, din omgivning och dig själv, kommer du att stå i din kraft. När du ger till världen får du så mycket i gengäld och summan av det hela är mer än vad du gav. Alla vinner – det är med andra ord en win-win-situation.

Det är feminint ledarskap på hög nivå.

 

Är du redo att leda ditt liv till din fulla potential?

Till startsidan