Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Ulrika

Om Ulrika

Under många årtionden var jag djupt deprimerad och utbränd, detta ledde till att jag också blev självmords benägen. Mitt var som en enda stor inre kamp med låg självkänsla. Det manifesterade sig som stress, allvarliga sömnstörningar och en djup depression. Denna inre kamp påverkade alla aspekter av mitt liv; mina relationer, familjeliv, hälsa, arbete, pengar och karriär. Jag tryckte ner alla slags känslor, och de begravdes djupt ner i mitt undermedvetna.

Hösten 2019 kom släpptes min första bok; ”2:47 Resan hem till mitt hjärta” ut. Boken är en självbiografi där jag naket, autentiskt och med mycket sårbarhet skriver om min inre resa att befria mig från mitt inre fängelse och att komma hem till hjärtat igen. 2:47 bok säljs nu i 8 länder och ger inspiration och hopp till andra som lider av psykisk sjukdom! Du hittar den bla på Amazon.

Från denna långa och livsförändrande erfarenhet delar jag min förkroppsligade visdom, min kunskap, min passion, mina lärdomar och även min vision över hela världen.

Idag jobbar jag som feminin ledartskapscoach, internationell andlig lärare och författare, yogalärare & yogeterapeut, föreläsare och utbildare med hela världen som arbetsfält. Med mer än 28 års personlig och yrkeserfarenhet inom olika holistiska discipliner hjälper jag främst och guider kvinnor i ledande och ledande positioner som längtar efter ett mer autentiskt, fredligt, saftigt och balanserat liv. Tillsammans med Tora Zophia har Ulrika skrivit den högaktuella och intressanta boken Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything, tillsammans med fantastiska Tora Zophia Silverhoj. Visionen och intentionen med Holy är många; att väcka, utmana, inspirera och reaktivera de radan inneboende men sovande DNA koder.
Min vision är att bidra till en friare, vackrare, en mer medveten och kärleksfull värld för oss alla att leva tillsammans i. Den metod jag använder är en unik kombination av väl beprövade moderna västerländska tekniker och forntida östlig visdom och kunskap.

About Ulrika

Ulrika has studied yoga and other holistic disciplines for more than 28 years. Since 2015, she has taken the opportunity to dive deeper and explore – through her own body – sacred sexuality, holy water, and the Yoni.

Ulrikas first book, 2:47 AM: The Journey Home to My Heart, is an autobiography where from a raw, naked, and vulnerable space she shares her inner journey.  This book gives inspiration and hope to others who suffer from mental illness around the world!  She is the co-author of Holy F*ck and Sacred Water and has written a chapter in  Famna Feminint Ledarskap.

From her long and life-changing experiences, Ulrika shares her embodied wisdom, her knowledge, her passion, her teachings, and also her vision, across the globe.

Today she is a well-liked and experienced feminine leadership coach, international spiritual teacher, author, and Yoga therapist, with the entire world as the field for her work. Ulrika primarily helps and guides women in leadership positions who long for a more authentic, peaceful, juicy, and balanced life.

Ulrika’s vision is to contribute to a more beautiful, free, conscious, and loving world for all of us to live in together. Her method is a unique combination of well-proven modern western techniques and ancient eastern wisdom and knowledge.

https://ulliskarlsson.com
https://reactivatedembodiment.com/

Till startsidan