Skip to content

New f*cked up rules and restrictions around the world

English: Now, one month after our book release of Holy F * ck and Sacred Water in Sweden, Tora is back in restrictive Denmark. The chaos and restrictions in the world have since then increased even more. Last month when Tora came home she was met by soldiers on the train. The military emptied theContinue reading “New f*cked up rules and restrictions around the world”

Nya f*cked up regler och restriktioner i världen

Svenska: Nu, en månad efter vår bok release av Holy F*ck and Sacred Water i Sverige är Tora tillbaka i det restriktiva Danmark. Kaoset och restriktionerna i världen har sedan dess ökat ännu mer. Förra månaden då Tora kom hem möttes hon av militärer på tåget. Militärerna tömde tåget på passagerare så alla (på rad)Continue reading “Nya f*cked up regler och restriktioner i världen”

To be Unfuckwithable

English: We like to “play” “find connections” with everything between heaven and earth. For example, the connection between the inner and outer realms. Or what the past, present and future have in common, etc. “Connecting the dots” is important for us to understand why we are as we are when we did not become asContinue reading “To be Unfuckwithable”

Att vara Unfuckwithable

Svenska: Vi gillar att ”leka hitta samband” med allt mellan himmel och jord. Till exempel kopplingen mellan det inre och yttre. Eller vad det förflutna, nutid och framtid har gemensamt etc. ”Connecting the dots” är viktigt för oss för att förstå varför vi är som vi är när vi inte blev som vi skulle somContinue reading “Att vara Unfuckwithable”

Our reflections on the seven deadly sins

English: We just want to stop for a moment and share our reflections on the theme of the seven deadly sins we have had recently. It has been incredibly interesting, informative but also depressing to see the Church’s ongoing preaching and programming. This programming, which began thousands of years ago, is still very much activeContinue reading “Our reflections on the seven deadly sins”

Våra reflektioner av de sju dödsynderna

Svenska: Vi vill bara stanna upp lite och dela med oss av våra reflektioner kring temat de sju dödsynderna vi haft den senaste tiden. Det har varit otroligt intressant, lärorikt men också beklämmande att se kyrkans pågående predikande och programmering. Denna programmering som började för tusentals år sedan är fortfarande i allra högsta grad aktivContinue reading “Våra reflektioner av de sju dödsynderna”

Sloth – the last of the 7 deadly sins

English: Sloth is the most difficult sin to define and credit as sin, since it refers to an assortment of ideas, dating from antiquity and including mental, spiritual, pathological, and physical states. One definition is a habitual disinclination to exertion, or laziness. Views concerning the virtue of work to support society and further God’s planContinue reading “Sloth – the last of the 7 deadly sins”

Lättja – den 7:e och sista dödssynden

Svenska: Lättja är inom kristendomens moraltradition (Latin: Acedia) en av de sju dödssynderna. Lättja förklaras ofta som lathet, likgiltighet eller passivitet. Motsatsen till lättja är flit. Ordet Acedia är latin och kommer från grekiskans Akedia som betyder “frånvaro av att bry sig”. Wikipedia   Lättja är den svåraste synden att definiera och kreditera som synd,Continue reading “Lättja – den 7:e och sista dödssynden”

Gluttony – one of the 7 deadly sins, part 6

English: Gluttony (Latin: gula, derived from the Latin gluttire meaning “to gulp down or swallow”) means over-indulgence and over-consumption of food, drink, or wealth items, particularly as status symbols. In Christianity, it is considered a sin if the excessive desire for food causes it to be withheld from the needy. Some Christian denominations consider gluttonyContinue reading “Gluttony – one of the 7 deadly sins, part 6”

Frosseri – en av de 7 dödsynder, del 6

Svenska: Frosseri (lat. gula) är att överkonsumera något, till den punkt där den som frossar inte förmår konsumera allt utan stora delar går till spillo. Ofta syftar frosseriet på mat, men i utvidgad bemärkelse kan man även frossa i till exempel bilar[1] eller skor. Frosseri leder till fetma, även om den inte behöver vara enda orsaken. Andra synonymer till frosseri är: vällevnad,Continue reading “Frosseri – en av de 7 dödsynder, del 6”